TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

TILLGÄNGLIGHET FÖR WWW.HASSLEHOLMSTANDGRUPP.SE

Hassleholmstandgrupp står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.hassleholmstandgrupp.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
Introduceras innehåll som inte är tillgängligt så kan ni läsa om det i stycket [Innehåll som inte är tillgängligt] längre ner på denna sida.

VAD KAN DU GÖRA OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN?

Om du behöver innehåll från www.hassleholmstandgrupp.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via telefon alternativt mail.

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Telefonnummer:
 0451-383970
E-post: hassleholm@tandgrupp.se

TILLSYN

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

INNEHÅLL SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGT ELLER BRISTANDE FÖRENLIGHET MED LAGKRAVEN

[Problem vid någon form av användarsituation]

  • Det finns för tillfället inga kända problem

Vår ambition är att åtgärda alla tillgänglighetsproblem som uppdagas omgående.

OSKÄLIGT BETUNGANDE ANPASSNING

Hassleholmstandgrupp åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Vi har för tillfället inga undantag för oskäligt betungande anpassning

HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av https://www.hassleholmstandgrupp.se samt tagit hjälp av Dataporten för oberoende granskning av https://www.hassleholmstandgrupp.se

Senaste bedömningen gjordes 2020-10-12 av Dataporten samt 2021-11-01 internt av oss själva.

[Webbplatsen publicerades 2014]

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-10-12.