VÄLJ / BYTA TANDLÄKARE OCH TANDVÅRDSMOTTAGNING

Hässleholms Tandläkargrupp är i första hand en familjetandvård.
Därför vill vi att vårdnadshavare som listar sitt barn hos oss även listar sig själva här.

Var vänlig och fyll i valblanketten om ni önskar lista ert barn hos oss. Vårdvalsblankett barn och ungdomar 0-23 år

Är du vuxen och önskar lista dig hos oss behöver du inte fylla i någon blankett. Vänligen ta kontakt så lägger vi upp din kallelse eller bokar in dig för ett besök.