VÄLJ / BYTA TANDLÄKARE OCH TANDVÅRDSMOTTAGNING

Var vänlig och fyll i valblanketten om ni önskar lista ert barn hos oss. Vårdvalsblankett barn och ungdomar 0-23 år

Är du vuxen och önskar lista dig hos oss behöver du inte fylla i någon blankett. Vänligen ta kontakt så lägger vi upp din kallelse eller bokar in dig för ett besök.